,

Hakhoutbeheer

De komende maanden voert het Agentschap Wegen en Verkeer hakhoutbeheer uit langs de gewestwegen en autosnelwegen.

Hakhoutbeheer is een eeuwenoude en alternatieve vorm van beheren van bomen en struiken. De bomen worden daarbij afgezaagd op een tiental centimeter boven de grond. In de volgende seizoenen schieten ze opnieuw uit.

Hakhoutbeheer lijkt op het eerste gezicht drastisch, maar na enkele maanden komen alweer nieuwe scheuten uit de stompen tevoorschijn. Hakhoutbeheer zorgt zo voor een verjonging van de beplanting in de berm en voor een verrijking van het ecosysteem. Dankzij het hakhoutbeheer komt er immers opnieuw veel licht op de bodem. Hierdoor kunnenvoorjaarsbloeiers en andere planten beter groeien. De wegbermen vormen zo interessant verbindingsassen tussen verschillende natuur- en leefgebieden van fauna en flora. Dieren gebruiken ze om zich te verplaatsen en nieuwe gebieden te koloniseren.

Naast de verrijking van het ecosysteem zorgt hakhoutbeheer ook voor een grotereverkeersveiligheid. Oudere bomen hebben de neiging om overhangende takken teontwikkelen die de zichtbaarheid op de weg kunnen beperken. Bovendien krijgen ze gemakkelijk dood hout in hun kruin, dat bij sterke wind op het wegdek kan belanden. Oudeen grote bomen kunnen omvallen of ontworteld raken bij felle windstoten. Ze kunnen dan opde weg terechtkomen en een gevaar vormen voor de weggebruikers. Hakhoutbeheer helptdit voorkomen.

Meer informatie over waar en wanneer het hakhoutbeheer zal gebeuren staat op de websitevan AWV: www.wegenenverkeer.be/hakhoutbeheer. In Diepenbeek zijn er werken gepland langs de N76 en de N702. Mensen die in de onmiddellijke omgeving wonen van een site waar hakhoutbeheer wordt toegepast, krijgen een bewonersbrief van AWV in de bus. Deze brief zal hen informeren over de praktische kant van de werkzaamheden, de timing, de exacte locatie en mogelijke overlast.

Bron : Gemeente Diepenbeek