Kolonel Dusartplein, Hasselt: aanleg oversteekplein bushalte in augustus

Kolonel Dusartplein, Hasselt

Aanleg oversteekplein bushalte in augustus

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat vanaf 1 augustus verder met aanpassingswerken aan de zone rond de bushalte op het Kolonel Dusartplein in Hasselt. Tegen eind augustus zullen voetgangers en fietsers daar gelijktijdig kunnen oversteken op één groot oversteekplein, dat met verkeerslichten wordt gestuurd. Dit proefproject moet de doorstroming van de bussen aan de flessenhals optimaliseren en de actieve weggebruikers op een veilige en vlotte manier over het kruispunt loodsen.

De voorbereidingen startten al in de loop van juni, maar vanaf 1 augustus beginnen ook de grotere aanpassingswerken. Voor de start van het nieuwe schooljaar zal het volledige project klaar zijn. In de daaropvolgende maanden zullen de betrokken partners het project uitvoerig evalueren.

Minderhinder-maatregelen: gefaseerde uitvoering en omleidingen tijdens weekdagen

Om de hinder te beperken, houdt het agentschap bij de planning en uitvoering van deze werken rekening met de activiteiten op het plein. Zo zal er tijdens drukke evenementen niet,  of enkel in de niet-hinderende zones, worden gewerkt.

Vanaf 1 augustus is de kleine ring t.h.v. de bushalte Dusartplein onderbroken voor verkeer richting Martelarenlaan. Tijdens deze eerste fase is de afslaande beweging richting de Koning Boudewijnlaan nog wel mogelijk. Komende vanaf de Koning Boudewijnlaan richting centrum is de kleine ring echter niet bereikbaar.

Vanaf half augustus wordt de kleine ring twee weken volledig onderbroken voor doorgaand verkeer tussen de Maastrichterpoort en de Koning Boudewijnlaan. Er geldt een omleiding via de Maastrichtersteenweg. De kleine ring is dan wel weer bereikbaar via de K. Boudewijnlaan.

Deze afsluitingen en omleidingen worden enkel op weekdagen toegepast. Tijdens de weekends gaat de omgeving van de bushalte dus telkens terug open voor alle verkeer. Voor de bussen van De Lijn blijft de bushalte altijd bereikbaar. Ook de ondergrondse parkeergarage blijft zoals normaal bereikbaar.

Oversteekplein? Vlot en veilig oversteken

Het oversteekplein wordt comfortabeler voor de actieve weggebruikers, die zich in de toekomst ook aan de verkeerslichten zullen moeten houden. Drempels worden weggewerkt en geleiding voor blinden en slechtzienden aangelegd. Er komen 11 verkeerslichten met bijbehorende ondergrondse bekabeling. Als laatste stap krijgt het wegdek ter hoogte van het vernieuwde oversteekplein een verduidelijkende okerkleur. Zebrapaden zullen er de meest logische oversteekbewegingen aangeven.

Meer info over dit project vind je op www.wegenenverkeer.be/oversteekpleinhasselt

 

Contactgegevens (enkel voor de pers)

Sep Vandijck
Communicatieverantwoordelijke
Wegen en Verkeer Limburg
GSM: 0492 18 08 63
E-mail: sep.vandijck@mow.vlaanderen.be

Bron: Agentschap Wegen en Verkeer Limburg